Thư mời dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động

(Haimat.vn) – Xử lý kỷ luật tại doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp, đúng về thủ tục, trình tự, chặt chẽ về nội dung. Các văn bản hành chính pháp lý liên quan đến xử lý kỷ luật lao động cũng phải bảo đảm tính pháp lý, chặt chẽ, rõ ràng. Trong số các văn bản liên quan, có Thư mời dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.

Dưới đây là một mẫu Thư mời đương sự (người vi phạm) đến dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động mà công ty luật hợp danh Ecolaw đã tư vấn cho khách hàng.

--------------------------------------

Số : …./TM-TT.

TP.HCM ngày 15-02-2011

THƯ MỜI

(V/v : Tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động)

Kính gửi:           Ông PHAN VĂN VÂN

 

- Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động và Nội qui lao động Công ty TNHH Tân Tân.

- Dựa theo tình hình thực tế và đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự.

 

Công ty TNHH Tân Tân sẽ tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động - liên quan tới hành vi tự ý nghỉ việc không lý do ( từ ngày 5-2-2011 tới nay) của ông Phan Văn Vân – nhân viên Phòng bán hàng.

Nội dung cuộc họp : xét xử lý kỷ luật lao động - theo qui định của pháp luật.

Thành phần tham dự:

- Người lao động có dấu hiệu vi phạm: ông Phan Văn Vân.

- Chủ trì, đại diện Người sử dụng lao động: bà Hoàng Nam Thanh - giám đốc công ty.

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn: bà Lê Thị Hồng Thắm – Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Những người được mời tham gia:

- Bà Lê Tiến Tiên – Trưởng phòng Nhân sự.

- Ông Huỳnh Thành Tài – Trưởng phòng bán hàng.

Thời gian: vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2011.

Địa điểm: Phòng họp công ty – xxx Điện Biên Phủ, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Công ty trân trọng kính mời ông có mặt đúng thời gian, địa điểm trên để tham dự cuộc họp.

(Lưu ý: Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình ông có thể mời luật sư tham dự cuộc họp).

Trân trọng.

 

                                                                                         TM. CÔNG TY TNHH TÂN TÂN

                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu)

 

 

--------------------------------------

Nơi nhận:

- Ông Phan Văn Vân và những người có tên trong thư mời.

- Phòng nhân sự (lưu).

---------------------------------------------------------

Phân tích pháp lý:

1. Thư mời họp là một văn bản hành chính pháp lý quan trọng, là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp có mời người vi phạm tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động với thời gian, địa điểm, lý do và thành phần tham dự rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Một điều quan trong là Thư mời phải bảo đảm được chuyển trực tiếp đến tay người nhận và phải có bằng chứng rõ ràng về việc này. Chẳng hạn cần phải yêu cầu người nhận ký nhận hoặc gửi qua đường thư bảo đảm, có phản hồi của bưu điện. Trên thực tế đã có những vụ kiện mà doanh nghiệp thua kiện do không chứng minh được là đã gửi cho đương sự.

( Đang tiếp tục cập nhật, vui lòng chờ)

--------------------------------------------------

Bài liên quan:

* Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý kỷ luật lao động của công ty luật hợp danh Ecolaw


 

 

 

Mẫu văn bản Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ECOLAW” để tìm hiểu về mẫu văn bản mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : “Thương mại – doanh nghiệp”

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3862 2278 – email : ecolaw@ecolaw.vn – website : ecolaw.vn